Trang chủ Thủ thuật Hướng dẫn kích hoạt Office 2010 đến Office 2019 an toàn

Hướng dẫn kích hoạt Office 2010 đến Office 2019 an toàn

Việt Dũng
11 lượt xem
Hướng dẫn kích hoạt Office 2010 đến Office 2019 an toàn 49

Hi, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active Office 6 tháng bằng dòng lệnh Dos trong Windows thay vì sử dụng các tools [email protected] trên mạng sẽ có nguy hiểm là rất dễ nhiễm virus hoặc sẽ làm hỏng thiết bị.

Hướng dẫn kích hoạt Office 2010, 2013, 2016, 2019 an toàn

Lưu ý:

1 – Để active phải cần kết nối Internet

2 – Chỉ có hiệu lực với các bản Volume (nếu bạn ko biết bản Office của mình đang dùng là Volume hay Retail thì bạn cứ thực hiện theo cách dưới, nếu không đc thì là Retail thôi. Nếu vậy, bạn có thể đổi từ Retail sang Volume và kích hoạt lại như dưới nhé. Cách để đổi sang bản Volume có thể tìm Google nhé)

3 – Hỗ trợ trên tất cả phiên bản Windows, nghĩa là bạn dùng Windows nào cài Office bao nhiêu đều dùng được cách này.

4 – Sử dụng trong vòng 6 tháng, nếu hết hạn muốn sử dụng thì nạp lại code.

5 – Dễ dàng, nhanh gọn, thành công nếu làm đúng cách. Và đương nhiên là an toàn tuyệt đối không sợ virus.

Thực hiện các bước như sau:

Trước tiên để sử dụng các dòng lệnh bên dưới để kích hoạt, bạn gõ “cmd” vào ô Search > Chuột phải chọn Run as Administrator.

Hướng dẫn kích hoạt Office 2010 đến Office 2019 an toàn 50

Sau đó xuất hiện 1 cửa sổ, các bạn copy code phù hợp với phiên bản Office bạn đang sử dụng ở bên dưới vào để kích hoạt (Lưu ý là code phải trùng với phiên bản Office mà bạn đang sử dụng).

Office 2010

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14”
cscript //Nologo OSPP.VBS /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
cscript //Nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit
@

Office 2019

1. ProPlus

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16” if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16” set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs” %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr “Office19ProPlus2019VL” if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”) %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

2. Project Pro

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16” if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16” set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs” %cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr “Office19ProjectPro2019VL” if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProjectPro2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”) %cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

3. Visio Pro

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16” if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16” set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs” %cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr “Office19VisioPro2019VL” if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”) %cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

Office 2016

set ver=16
if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%”
for /f “tokens=8″ %b in (‘cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:”Last 5″‘) do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
for /f %i in (‘dir /b ..\root\Licenses%ver%\ProPlusVL_KMS*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses%ver%\%i”
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act
Start winword
@

Hoặc

cscript slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
cscript slmgr.vbs /ipk XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript slmgr.vbs /ato d450596f-894d-49e0-966a-fd39ed4c4c64
timeout 2&start winword&exit

Office 2013

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15”
cscript OSPP.VBS /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript OSPP.VBS /inpkey:FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
cscript OSPP.VBS /inpkey:KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
cscript OSPP.VBS /inpkey:C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act

Hoặc

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15”
cscript //nologo OSPP.VBS /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit
@

Kết luận

Với cách này bạn có thể dễ dàng kích hoạt mọi phiên bản Office một cách an toàn 100%. Chúc các bạn thành công.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Để lại bình luận

avatar