Bản quyền

Việt Dũng

Những bài viết trên Blog DũngDev được chia sẻ với các điều khoản có trong  giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Chúng tôi có một vài điều muốn nói liên quan đến bản quyền bài viết tại DũngDev, nếu như cá nhân hay tổ chức muốn phát hành lại bài viết ở website khác cần lưu ý để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Chúng tôi giữ toàn quyền về bài viết được đăng trên blog DũngDev và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết.
  2. Những cá nhân hay tổ chức muốn phát hành lại bài viết vui lòng trích dẫn nguồn “Nguồn bài viết từ DũngDev.Net”.
  3. Bạn không được phép phát hành lại bài viết của chúng tôi với mục đích thương mại dưới mọi hình thức.

Chính sách bản quyền DMCA

  1. Chúng tôi luôn tuân thủ theo chính sách bản quyền Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
  2. Nếu có bất kỳ bài viết liên quan đến bản quyền vui lòng liên qua email: [email protected].
  3. Xem thêm nội dung tại đây.

Nếu như bạn có thắc mắc về vấn đề gì thì hãy liên hệ với chúng tôi.