Xin hãy đưa DũngDev.Net vào danh sách whitelist của các trình quảng cáo vì quảng cáo giúp blog được duy trì và hoạt động.